Graderingar inom judo

Precis som inom de flesta kampsporter kan man avancera inom judo genom att klara olika graderingar, som markeras genom färgen på ens bälte. Inom judo kallas de lägre graderingarna för kyu, och de högre för dan. Kyu räknas i omvänd ordning, vilket betyder att en judoutövare med vitt bälte, det första, har graderingen 6 kyu. Därefter arbetar man sig uppåt till 1 kyu, varefter nästa gradering blir 1 dan, svart bälte. Dan-graderingarna räknas med andra ord som vanligt, från 1 dan upp till 10 dan. Bältesfärgerna mellan 6 kyu och 1 kyu är vitt, gult, orange, grönt, blått och brunt, där varje färg representerar en grad. När man kommer upp till dan-graderingarna motsvaras 1-5 dan av svart bälte, 6-8 dan av ett vitt-och-rött-randigt bälte och 9-10 dan av ett rött bälte.柔道の段帯

För att gå upp en gradering måste judoutövaren vissa att hen behärskar ett antal tekniker. I många fall finns också krav kring hur många träningstillfällen man ska ha närvarat vid. Vilka tekniker som gäller för vilken gradering bestäms i Sverige av Svenska Judoförbundet, som har bestämmelser kring vilka tekniker som en utövare ska kunna för att få graderingen 1 kyu. Exakt i vilken ordning en utövare lär sig dessa, det vill säga vilka tekniker som gäller för graderingarna 6-2 kyu, är dock upp till varje enskild klubb att bestämma.

Vid ett graderingstillfälle ska judoutövaren vissa upp de tekniker som gäller för graderingen inför de högst graderade i klubben. Om hen kan utföra dem korrekt får hen nästa bältesfärg. Inför en gradering måste man med andra ord vara i sin bästa form, då minsta problem kan bli en distraktion. Drabbas man av något, som tandvärk, huvudvärk eller en urinvägsinfektion, bör man därför försöka göra något åt det så fort som möjligt.

Graderingar så som beskrivs ovan, på klubbnivå, sker dock bara upp till 1 kyu i Sverige. För dan-graderingar måste man utföra graderingsceremonin inför en riksgraderingskommitté inom Svenska Judoförbundet. För de högre dan-graderingarna räcker inte ens det – om man vill uppnå 10 dan måste man godkännas av presidenten för Kodokan, den äldsta judoklubben i världen som grundades av judons grundare Jigoro Kano år 1884. Den nuvarande presidenten är Jigoro Kanos sonson, Yukimitsu Kano.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight